Исслед. центр / I. Nimikeskus

Обновление: Октябрь 14th, 2021

Inkerin Nimikeskus on Inkerin Liiton toimintayksikkö Pietarissa.Se on muutaman tutkijan yhdistys, jonka päätarkoituksena on auttaa inkerinsuomalaisia ja kaikkia Inkerin Liiton jäseniä perehtymään kielitieteeseen, historiaan sekä nimistöön.Inkerin Nimikeskuksen tämän päivän työtä on koota ja rakentaa tietokantoja:

  • Inkerinmaan kylistä, taloista ja perheistä;
  • inkerinsuomalaisten sukunimistä;
  • inkerinsuomen sanastosta.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on koota ja täydentää Inkerin tieteellistä kirjastoa ja inkerinsuomalaisen kaunokirjallisuuden kokoelmaa. Suunnitelmissa myös on oman vuosikirjan julkaisu.

Tutkimustoimintamme on kattaa järjestelemällistä kenttätyötä Inkerinmaalla, kuten myös muualla, missä vaan inkerinsuomalaiset parasta aikaa asuvat.

Inkerin Nimikeskuksessa tuetaan tavallisten ihmisten tutkimusharrastusta. Innostuneille annataan tarpeellista tukea ja apua.

Työmme näkyvänä osana ovat seminaarit, joita järjestetään Inkerin Liiton Pietarin osastossa kerran kuukaudessa. Seminaarin päivämäärää sekä aihe ilmoitetaan joka kuukauden alussa.

Inkerin Nimikeskus pitää yhteyttä Helsingin Nimiarkistoon sekä Kansallisarkistoon sekä Suomessa olevien tutkijoihin ja moniin heimolaisiimme. Samalla ollaan kontaktissa niihin Viron ja Itä-Karjalan tutkijoiden kanssa, jotka harjoittavat Inkeriä koskevien kysymysten tutkimista. Uskomme, että henkilökohtaiset kontaktit inkerinsuomalaisten yhteisöihin ulkomailla lisäisivät kansallista yhtenäisyyttämme.

Ижорско-финский исследовательский центр (Inkerin nimikeskus) действует в составе Добровольного Общества ингерманландских финнов «Инкерин Лийтто» (Санкт-Петербург). Основное содержание проводимой в настоящее время работы – составление общедоступной базы данных по финской Ингерманландии, по следующим темам:

  • деревни Ингерманландии;
  • фамилии ингерманландских финнов;
  • местная финская лексика.

Желающие заниматься исследовательской работой найдут понимание и участие. Предмет нашего общего интереса – финская Ингерманландия. Выбор темы исследования не ограничен. Интересные идеи, наблюдения, просто сведения – заслуживают не просто упоминания, но и серьёзной работы с достойным результатом.