О сайте / Meidän Nettisivu

Обновление: Сентябрь 14th, 2021

Inkerinsuomalaiset kuuluvat Suomen heimon siihen pieneen osaan, joka on hajonnut eri maihin. Tiedetään, että meitä asuu parhaillaan Euroopassa ainakin Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa. Tästä huolimatta meillä on myös yhteistä, joka on meille kaikille tärkeää. Kyseessä on entinen ja nykyinen, muistoissa ja tälläkin hetkellä mielissämme olevä Inkerinmaa.Tämän sivuston ovat perustaneet pietarilaiset Inkeristä huolta kantavat henkilöt. Me olemme Venäjän kansalaisia, mikä ei estä meitä muistamasta vanhempiemme ja esivanhempiemme kotikontuja Inkerissä. Me haluamme kantaa huolta myös suomen kielestä käyttämällä sitä aina, kun se on mahdollista. Me olemme Inkerin Liittomme perustajajäseniä ja katsomme, että inkerinsuomalaisten kulttuurin tunnetuksi tekeminen ja harrastaminen on yhtä tärkeää kuin ennenkin.Tämä sivustomme on osoitettu Inkerin asiaa kannattaville keskustelua, yhteydenpitoa ja seurustelua ajatellen. Me olemme sitä mieltä, että suomi sopii tässä meille yhteiseksi, yhdistäväksi, kansainväliseksi kieleksi. Venäjä olkoon toisena työkielenämme. Koska monien Venäjällä kasvaneiden suomen kielen taidossa on parantamisen varaa, oletammekin, että emme tule toimeen ilman venäjää. Näin kumpikin kieli toivottavasti pääsee tukemaan toinen toistaan, kun niitä käytetään tietoisesti ja pyritään kehittämään.

Me emme halua jakaa ystäviämme kielen tai kielitaidon perusteella. Tärkeintä on, että meillä on hyviä ajatuksia ja meidän on hyvä olla, kun Inkeri-asia yhdistää meitä.

Tervetuloa mukaan!

Ингерманландские финны или «ингерманландцы» – часть финского народа, рассеянная по разным странам в ходе второй мировой войны и послевоенного времени. Потомки ингерманландских финнов – русские, эстонцы, финны и шведы – живут в разных странах. То, что нас объединяет – это страна Инкери (Ингерманландия), её прошлое и сегодняшний день.Создатели сайта «Pro Ingria» (Ingria – латинское название Ингерманландии) – жители Петербурга, причастные к основанию российской организации ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» и его активные участники. Наш сайт предназначен для решения культурных задач – обмена мнениями, публикации материалов об Ингерманландии и ингерманландских финнах, для облегчения и укрепления контактов между ними.Сайт «Pro Inrgia» – двуязычный. Финский язык выступает в качестве международного языка ингерманландских финнов. Русский – язык межнационального общения, единственно пригодный для контактов внутри России и других государств бывшего СССР. Мы предполагаем, что ингерманландских финнов в России объединяет интерес к финскому языку, и что наши друзья в Финляндии, Швеции и Эстонии сохраняют знание русского – либо стремятся к овладению русским языком.

Мы не разделяем наших друзей по языковому признаку и полагаем, что двуязычие нашего сайта будет способствовать не только контактам, но и развитию тех, для кого Инкери – не пустой звук. Поэтому мы не дублируем публикуемые материалы на двух языках, но предоставляем нашим читателям финские и русские тексты.

Приглашаем к участию!